2017. december 24., vasárnap

Liszt Ferenc: Karácsonyfa

Liszt Ferenc (1811-1886): Karácsonyfa (Weihnachtsbaum), S 186

A tizenkét zongoradarabból álló sorozatot Liszt 1875–76-ban unokája, Daniela von Bülow számára komponálta.


1. Psallite (Zsoltározzatok). Régi karácsonyi népének feldolgozása, akárcsak a következő három darab.
2. O heilige Nacht! (Ó szentséges éj)
3. In dulci jubilo (Pásztorok a jászolnál)
4. Adeste fideles (A három királyok indulója)
5. Scherzoso. Bájos gyermekdal-miniatűr.
6. Carillon (Harangjáték).
7. Schlummerlied (Altatódal)
8. Altes provençalisches Weihnachtslied (Régi provence-i karácsonyi dal)
9. Abendglocken (Est harangszó)
10. Ehemals! (Hajdan)
11. Ungarisch (Magyaros). A kései magyar hangvételű darabok keserű vonásaival állítólag önmagát kívánta jellemezni e művében Liszt.
12. Polnisch (Lengyeles). Wittgenstein hercegné zenei arcképe.

Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz

2017. december 14., csütörtök

Vivaldi: Az őszAntonio Vivaldi (1678-1741): Az ősz (F-dúr hegedűverseny)

Vivaldi VIII. opusz-szám alatt összefoglalt Il Cimento dell'Armonia e dell'Inventione című sorozata, amely tizenkét versenyművet tartalmaz, 1725 körül jelent meg Amszterdamban. A gyűjtemény első négy darabja A négy évszak címen ismert és népszerű hegedűciklus. A programot a zeneszerző a megfelelő részletek fölé bejegyezte a partitúrába. Ha összeállítjuk ezeket a sorokat, kiderül, hogy négy szabályszerű szonettben rögzítette a hegedűversenyek "tartalmát". Feltehető, hogy e szonettek írója maga Vivaldi volt.

AZ ŐSZ (L'autunno) 
Paraszt ünnepli tánccal, cimbalommal  
vidám szüretjét - és nyakalva cifra  
kedvébe' Bacchus kelyhét, bizalommal  
ki-ki magát már asztal alá issza. 


Áll a szüret még, dallal, vigalommal,  
kedves az ég is, barátságos, tiszta -  
majd a vad nyárnak ki-ki nyugalommal  
álom-adóját adogatja vissza. 


De a vadász kél, kerekedik reggel,  
megfújja kürtjét, kutyáit hivatja -  
fut a vad, szorítsd, rajta, ne ereszd el! 


S a nagy lármától végre megriadva  
- el is találták, űzik is sereggel! -  
lankad a vad már, páráját kiadja.


(Rónai Mihály fordítása)Az ősz című F-dúr hegedűverseny "A parasztok tánca és dala"  feliratú tablóval kezdődik. "A paraszttánccal és dallal ünnepli a boldog szüret örömét." A teljes együttesen felhangzó ritornell tömött hangzású, karakterisztikus témával kezdődik, a hegedű első szólóbelépése ezt veszi át bravúros kettősfogásokkal. Majd kiválik a vidám együttesből "A részeg" realisztikusan megrajzolt figurája: "és nyakalva cifra kedvébe' Bacchus kelyhét, bizalommal ki-ki magát már asztal alá issza". Ez a szakasz egyike azoknak a mesteri részleteknek, amelyeknek során a ritornell anyagából vett motívumot a zeneszerző beleszőtte a szólóba, a klasszikus szonáta kidolgozásának megoldásához nyújtva ezzel korai mintaképet. Nem marad el természetesen a részeg dülöngélésének és komikus magatehetetlenségének realisztikus ábrázolása sem. Ugyanakkor a hegedűszóló egyre differenciáltabb, technikája egyre bravúrosabb. Az utolsó szólóbelépés az elszenderülő részegek édes álmával cseng ki, majd ismét eredeti alakjában hangzik fel a feszes ritornell-muzsika.

A lassú tétel címe: "Alvó részegek", zenéje a szonett második strófáját dolgozza fel. Ez a tétel voltaképpen egyetlen színfolt, egyetlen mozdulatlan álomkép. Hegedűszóló nem is emelkedik ki az együttesből. 

A finálé "A vadászat" címet viseli. A szonett két utolsó versszaka jutott erre a tételre, ez a körülmény eleve arra enged következtetni, hogy nagyszabású koncertformát tervezett Vivaldi Az ősz zárójelenetéhez: a vadászat mozgalmas tablója az első tételbeli szüreti mulatság szimmetrikus ellenképe. "De a vadász kél, kerekedik reggel, megfújja kürtjét, kutyáit hivatja": lovagló ritmusú ritornell (amely valamivel lassabb tempóban menüettnek is beillenék!) után virtuóz kettősfogásokkal, majd nem kevésbé bravúros tört hangzatok zuhatagával válik ki a zenekarból a szólóhegedű. A továbbiakban a ritornell néhány emlékeztető jellegű ütemre korlátozódik, a hegedűszóló pedig híven festi le a vadászat eseményeit: a menekülő vadat, a puskákat és kutyákat, majd végül az elejtett állat haláltusáját. Meglepő, milyen kevéssé stilizált ennek a vadászatnak az ábrázolása, milyen realisztikus minden részletében, és mennyire együtt érez a hajszolt, szenvedő, páráját kilehelő állattal.

Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz

2017. december 4., hétfő

Ljadov: Baba-Jaga, Az elvarázsolt tó, Kikimora

Anatolij Konsztantinovics Ljadov (1855-1914)

Pétervárott született, apja és nagyapja jónevű karmesterek voltak. A pétervári konzervetóriumban tanult, ahol később kinevezték zeneelmélet tanárnak. Az ő növendéke volt többek között Prokofjev is. Az Etnográfiai Társulat eretében Liadov értées népzenekutatói munkát végzett, az itt gyűjtött anyagot eredményesen használta fel orosz népdalaiban és -táncaiban.

Mint alkotó, kevés becsvággyal és még kevesebb szorgalommal dolgozott. Az ő vonakodásának köszönhető például, hogy Gagyilev végül Stravinszkyt kérte fel a Tűzmadár megkomponálására. Így az igazán nagyszabású művekkel mindvégig a zenetörténet adósa maradt. Jelentőset és érdekeset alkotott mindamellett a kis formák, igénytelen műfajok területén, ahol fantasztikumot kedvelő képzelete irreális mesevilágba repítette.

Baba-Jaga, op. 56


1904-1909 között Liadov három zenekari mesét komponált. Ezek között az első az orosz népmesék közismert boszorkányának nevét viseli. A partitúra elején a zeneszerző idézetet közöl Afanaszjev Orosz népmeséiből: "Baba-Jaga kisurrant az udvarra, füttyentett egyet, és máris ott termett a teknő, a sulykoló és a seprő. Baba-Jaga fürgén beugrott a teknőbe és elindította, a sulykolóval hajtva, a seprővel eltüntetve a nyomát ... Hamarosan föléledt az erdő, recsegtek az ágak, zörgött a száraz lomb ..."

A kompozíció hangszerelése as dallami leleménye színesen, gazdagon illusztrálja a mesét. A művet 1904-ben mutatták be Pétervárott.

Az elvarázsolt tó, op. 62


A második tüdérmesét szerzője N. N. Cserepnyinnek ajánlotta. Eredetileg operának szánta, terve azonban - mint annyi más - megvalósulatlan maradt. Ennek a műnek nincs konkrét programja, leíró zene, a hallgató képzeletét azonban könnyen elragadja a sötét erdőkkel körülvett rejtelmes tó és a vizében lakozó sellők látomása. A mű bemutatója 1909-ben volt Pétervárott.

Kikimora, op. 63


Az 1909-ből való zenekari költemény programja a követező: Kikimora a sziklás hegységben nevelkedik a varázslónál. A hófehér kandúr reggeltől estig idegen országokról mesél neki. Estétől reggelig kristálybölcső ringatja. Hét év múlva felnő Kikimora, sovány és sötét leánnyá: feje akkora, mint egy gyűszű, termete vékony, mint egy szalmaszál. Reggeltől estig lármázik és csörömpöl. Estétől éjfélig fütyörészik, éjféltől hajnalig pedig fon, sző, és készíti selyemruháját. És lelkében gonoszat forralt Kikimora, az egész emberiség ellen ... A kompozíció lassú bevezetésből és gyors szakaszból áll. Bemutatója 1909-ben volt Pétervárott.

Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz