2017. október 14., szombat

Grieg: Peer Gynt - Két szvit Op. 46., Op. 55.

Edvard Grieg (1843-1907): Peer Gynt - Két szvit Op. 46., Op. 55.

Ibsen Peer Gynt című drámájához Grieg 1874-76-ban írt kísérőzenét, s ebből utóbb két hangverseny-szvitet állított össze.

Az első szvitet (Op. 46.) megnyitó Reggeli hangulat poétikus természeti kép;


Az Aase halálát megjelenítő második tétel szorosan kapcsolódik a költeményhez: Peer Gynt megérkezik anyja halálos ágyához, és fantasztikus történetekkel segíti át a haldoklót a túlvilágra.


Anitra tánca - a következő tétel - vérpezsdítő keleti táncmuzsika, amelyet az arab vezér leánya Peer szórakoztatására lejt.


A negyedik tétel kísérteties lidércálom a hegyi király csarnokáról.


A második szvit (Op. 55) a menyasszonyrablás jelenetével és Ingrid panaszával kezdődik.


Az arab tánc Anitra táncának második szvitbeli megfelelője.


A harmadik tétel Peer Gynt hazatéréséről szól, a viharos tenger és a hajótörés realisztikus megjelenítése.


A művet záró darab, Solvejg dala a szvit legismertebb részlete.Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz

2017. október 9., hétfő

Joseph Haydn: Op. 9. vonósnégyesek, No. 1-6.Joseph Haydn (1732-1809): op. 9. vonósnégyesek, No. 1-6.

Az op. 9-ben összefoglalt hat vonósnégyes az 1760-as években keletkezett, és a műfaj további jelentős kibontakozását reprezentálja. Haydn ebben az időben már az Esterházy-udvar muzsikusa volt, ahol zenekar és színház állott a rendelkezésére, s ahol a reá háruló nagyszámú feladat a művészi fejlődés szinte korlátlan lehetőségével járt együtt. A napi program helyhez és időhöz kötött beosztása következtében az egyes műfajok szinte önmaguktól alakultak ki. Szórakoztató asztali zenéket, divertimentókat, szerenádokat többnyire az étkezések idején, vagy napközben, a vendégek mulattatására játszottak; a kamarazene ideje az este volt, színhelye a herceg zeneszobája. Ugyancsak este rendezték a zenekari hangversenyeket, amelyek Haydn szimfóniáihoz nyújtottak díszes keretet.

A vonósnégyes tehát mind formájában, mind tartalmában eltávolodik a divertimentótól, illetve a szvitmuzsikától: erre mutat az a körülmény is, hogy tételeinek számát négyre csökkenti a komponista. A Menüett a második helyen áll, a szonátatételekben mind nagyobb súlyt kap a kidolgozási rész. A személyes hang, az érzékeny hangulatok, a moll-elszíneződések a küszöbön álló „romantikus válság”, a Sturm und Drang közelgő lelki megrázkódtatásaira utalnak.

C-dúr vonósnégyes, op. 9. No.1. (Hob. III. 19.)
(I. Moderato; II. Menuetto; III. Adagio; IV. Finale. Presto)

A korai Haydn-kvartettek gyors nyitótételei Presto tempójú vadászat-zenék voltak. A C-dúr vonósnégyes nagyszabású első tétele kényelmes lejtésű, éneklő témát exponál. A zárótétel ezzel szemben megtartja a korábbi vonósnégyes-finálék hármashangzat-felbontás tematikáját.

 
Esz-dúr vonósnégyes, op. 9. No.2. (Hob. III. 20.)
(I. Moderato; II. Menuetto; III. Adagio — Cantabile; IV. Allegro molto)

A hármashangzat-felbontás ezúttal a nyitótétel zenei anyagát jellemzi, amely egyébként a nyolcadmozgás egyenletességével barokk előképeket idéz fel. A Menüettet Haydn utóbb (1774 előtt) zongoradarabnak is feldolgozta téma és tizenkét variáció formájában (Hob. XVII. 3.). A lassú tétel énekét nyolcütemes Adagio-bevezetés előzi meg, amelynek szenvedélyesen a magasba törő harmóniafelbontásai Ph. E. Bach patetikus zongoramuzsikáját „hangszerelik át” vonósokra. Újszerű a zárótétel szinkópált ritmikája, amely sajátos izgatottságot kölcsönöz ennek a mozgalmas tételnek.


G-dúr vonósnégyes, op. 9. No.3. (Hob. III. 21.)
(I. Allegro moderato; II. Menuetto; III. Largo; IV. Finale. Presto)

Ebben a kompozícióban különös figyelmet érdemel a nyitó tétel hármas tagolású tematikája, amely az érett klasszicizmus tézis—antitézis—szintézis módjára szerkesztett témavilágának előhírnöke. A zárótétel ugyancsak hasonlóan tagolt Gassenhauer-témára épül.


D-moll vonósnégyes, op. 9. No.4. (Hob. III. 22.)
(I. Allegro moderato; II. Menuetto; III. Adagio cantabile; IV. Presto)

A d-moll hangnem sajátságos hangulata, sötét tónusa, démoni szenvedélye, félreérthetetlen hírnöke a preromantikus válság közelgő korszakának Haydn művészetében. Érzékeny kromatika színezi el a szaggatott sóhajokból kibontakozó témát az első tételben, és Haydn ekkor már nyilvánvalóan ahhoz is ért, hogy a téma egyes részleteit továbbfejlesztve, motivikus munkával alakítsa ki a szonátaformát. A Menüett anyaga is egyazon melodikus tőről fakadt. A gondos szólamvezetéssel megszerkesztett zárótétel Ph. E. Bach stílusának hatására vall, és egészen Beethovenig mutat előre.


B-dúr vonósnégyes, op. 9. No.5. (Hob. III. 23.)
(I. Poco Adagio; II. Menuetto; III. Largo Cantabile; IV. Presto)

A hármashangzat-figurációból kialakított tematika ebben a kompozícióban a két saroktételt jellemzi. Az első tétel lassú darab: téma négy variációval.


A-dúr vonósnégyes, op. 9. No.6. (Hob. III. 24.)
(I. Presto; II. Menuetto; III. Adagio; IV. Allegro)

A darab első, második és harmadik tételét érdekes módon főzi össze a kitartott E-hang: ez jut érvényre a 6/8-os metrumban lüktető Presto nyitótétel tematikájában éppúgy, mint a második helyen álló Menuetto triójában és az Adagio tempójú harmadik tétel triolás tematikájában. A záró Allegro lefelé gördülő skálamenetből alakítja ki anyagát.Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz

2017. október 2., hétfő

Sztravinszkij: Versenymű zongorára és fúvóshangszerekreIgor Sztravinszkij (1882-1971): Versenymű zongorára és fúvóshangszerekre

A szólóhangszert kísérő együttes szokatlan összetétele (fúvósok, nagybőgő és üstdobok) Sztravinszkij újat kereső, kísérletező korszakát jelemzi, az első világháborút követő esztendők idején. Ugyanakkor a koncertforma felelevenítése a zeneszerző neobarokk stílusgyakorlataira utal. Különösen a mű első tétele viseli magán ennek jegyeit, amely a toccata és a bachi invenció-műfaj szellemes újrafogalmazása. 

A lassú tételt a zongora kifejező témája kezdi, ezt utóbb a zenekar is megismétli. A tétel végén felhangzó kadencia a darabban formaalkotó szerepet játszik; felgyorsult tempóban ez alkotja a zárótétel főtémáját. A komponista ezúttal ellenpontozó technikával dolgozza fel, majd különféle alakzatait mutatja be. 

A versenymű zárótétele általában összefoglalja az előző tételek zenei anyagát, nemcsak a második, hanem az első tétel tematikája is újból feltűnik benne. A versenyművet Sztravinszkij Biarritzban komponálta 1923-24-ben. A párizsi bemutatón - 1924 tavaszán - maga játszotta a zongoroszólamot, Serge Koussevitzky vezényletével.


Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz