2018. május 6., vasárnap

Vivaldi: Il pastor fido

Antonio Vivaldi (1678-1741): Il pastor fido - hat szonáta fuvolára és continuobasszusra

"A hű pásztor" alcímet viselő szonáták - a szerző utasítása értelmében - musette (kis oboa), viella (régebbi hegedűfajta), fuvola vagy hegedű számára készültek, természetesen valamennyi hangszerhez continuobasszus kísérete is járult.


musette (kis oboa)


viella (régebbi hegedűfajta)
Nyomtatásban az op. 13 Párizsban jelent meg 1737-ben, W. Kolneder azonban korábbi évek termésének tartja. Napjaink hangverseny-gyakorlatában többnyire fuvolán és csembalón adják elő e műveket, amelyek egy része a templomi szonáta, illetve szvit kombinációjára épül, mások a versenyművek ritornelles szerkesztését idézik. Vivaldi gazdag hangszeres fantáziája szabadon él a különféle hangszínek és hangszer effektusok lehetőségeivel, trombita, síp és duda felidézésével éppúgy találkozunk e sorozatban, mint a barokk stílus jellegzetes visszhang (echo) hatásával. A negyedik szonátából a Pasztorál, a hatodikból az impozáns Fúga érdemel külön említést.1. C-dúr (I. Moderato, II. Tempo di Gavotta, Allegro, III. Aria, Affettuoso, IV. Allegro, V. Giga, Allegro)

2. C-dúr (I. Preludio, Adagio, II. Allegro assai, III. Sarabanda, Adagio)

3. G-dúr (I. Preludio, Andante, II. Allegro ma non presto, III. Sarabanda, IV. Corrente, V. Giga, Allegro)

4. A-dúr (I. Preludio, Largo, II. Allegro ma non presto,III. Pastorale, IV. Allegro)

5. C-dúr (I. Un poco vivace, II. Allegro ma non presto, III. Un poco vivace, IV. Giga, Allegro, V-VI. Minuetto I-II.)

6. G-moll (I. Vivace, II. Fuga da capella, III. Largo, IV. Allegro ma non presto)

Forrás: Pándi Marianne, Hangversenykalauz